Home » Archives by category » บทความ
อัศจรรย์ของการลงทุนใน RMF-LTF

อัศจรรย์ของการลงทุนใน RMF-LTF

ผมเพิ่งซื้อกองทุน RMF และ LTF ประจำปี 2560 ตามที่ทำมาทุกปีในช่วงปลายปีเป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว  เหตุผลหลักที่ซื้อก็คือเพื่อที่จะลดภาษีที่ต้องจ่ายจากรายได้ลง 30%  นั่นก็คือ  ทุกปีผมจะซื้อกองทุน RMF และ LTF อย่างละประมาณ 15% ของรายได้ประจำปีแต่ไม่เกิน 250,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด  นี่คือเงินที่ผม “ได้แน่ ๆ”  ในวันที่ซื้อหน่วยลงทุน  อย่างไรก็ตาม  การซื้อกองทุนทำให้ผมต้องเสียโอกาสที่จะนำเงินนั้นมาลงทุนเองที่ “อาจจะ” ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น   ผมเองค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าผมซื้อกองทุน RMF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก  ผลตอบแทนที่ได้ในระยะยาวก็คงต่ำกว่าการลงทุนที่ผมจะทำเองมากและคงไม่คุ้มกับภาษีที่ผมประหยัดได้แน่  ดังนั้น  ผมจึงเลือกลงทุนใน RMF ที่ลงทุนในหุ้นทั้งหมด  ในส่วนของ LTF ซึ่งลงทุนในหุ้นเป็นหลักอยู่แล้วผมก็เลือกลงทุนในกองที่เน้นการถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงที่สุด  นอกจากนั้น  ทั้งสองกองทุนผมก็ยังเลือกที่จะไม่รับปันผลเลย   เพราะผมเชื่อว่าเงินที่เก็บรักษาและลงทุนเพื่อการเกษียณนั้น  เราไม่ควรนำมาใช้เลยก่อนที่เราจะเกษียณ  เราควรจะปล่อยให้มันทบต้นไปเรื่อย ๆ  จนถึงวันที่เราจะนำมันออกมาใช้

เพิ่มศักยภาพนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

เพิ่มศักยภาพนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ของ CU Innovation Hub ได้จัดงานนัดพบของนวัตกรต่างๆ โดยในช่วงเช้า มีการเสวนา เรื่องการเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีศาสตรจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยีกรุ๊ป เป็นผู้ร่วมเสวนา ดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์จึงขอนำมาเล่าสู่กันอ่านในวันนี้ เริ่มกันตั้งแต่การอบรมเยาวชนให้สนใจที่จะพัฒนาคิดค้นและมีนวัตกรรม อธิการบดีจุฬาฯ มีความเห็นว่า การเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยน ต้องจัดการศึกษาให้เข้ากับความเร็วในการเรียนรู้ของแต่ละคน ผู้เรียนมีนิยามกว้างขึ้น ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันเท่านั้น แต่เป็นคนทั่วโลกที่ต้องการศึกษาหาความรู้มนเรื่องที่เราจัดสอน สำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มทำนวัตกรรม หากจะตั้งต้น ควรจะเป็นเรื่องที่มีคุณสมบัติสามประการคือ 1. เรามีความรู้  2. โลกให้ความสนใจ และ 3. เมืองไทยเก่งในเรื่องนั้น และย้ำเน้นว่า อยากให้คิดและมองในสเกลที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น เพราะมีผู้วิจารณ์ว่า “คนไทยคิดเล็กเกินไป” และเตือนว่า กลยุทธ์ก็สำคัญ [...]

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2018 (1)

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2018 (1)

ก่อนจะนำเสนอการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2018 ผมต้องขอสารภาพว่าการประเมินเศรษฐกิจโลก ของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรฯ ร่วมกับ แบงก์ออฟอเมริกา สำหรับปี 2017 ที่กำลังจะหมดลงนั้น ผิดพลาดเกือบทั้งหมดในประเด็นสำคัญๆ กล่าวคือเมื่อต้นปีเราประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2017 ว่า

Fact VS Imagination

Fact VS Imagination

การเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนั้น  สิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องของ “คน” หรือถ้าจะให้ชัดเจนลงไปอีกก็คือการเรียนรู้เรื่อง “พฤติกรรมของคน”  เพราะคนเป็นคนที่ “ลงทุน” หรือ “เล่นหุ้น”  อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ราคาของหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับการซื้อขายของคน  คนบางคนก็ใช้  “เหตุผล” ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายอิงจาก “มูลค่าที่แท้จริง” ของกิจการ  คนอีกจำนวนมากก็ใช้  “อารมณ์” ในการซื้อขายโดยอิงจาก “ราคา” ที่ขึ้นลงและ  “เรื่องราว” ของกิจการที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  หรือพูดง่าย ๆ  ซื้อขายหุ้นโดยอิงจาก  “จินตนาการ” ที่เขามีต่อตัวหุ้นและกิจการ

ผลต่อเศรษฐกิจจากการลดภาษีรายได้นิติบุคคลของสหรัฐ

ผลต่อเศรษฐกิจจากการลดภาษีรายได้นิติบุคคลของสหรัฐ

นักลงทุนทั่วโลกคงจะเฝ้าจับตาดูกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพราะจะมีผลอย่างยิ่งต่อราคาหุ้น หัวใจของร่างกฎหมายดังกล่าว คือ การปรับลดภาษีรายได้นิติบุคคลจาก 35% เป็น 20%  แปลกันง่ายๆ ว่า หากผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้จริง ราคาหุ้นก็ควรจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้น 15% เพราะรัฐบาลสหรัฐ เพิ่มกำไรให้กับทุกบริษัทในสหรัฐอีกบริษัทละ 15% ต่อปี 

เสือ สิงห์ กระทิง เม่า

เสือ สิงห์ กระทิง เม่า

นักลงทุนหรือคนที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น  ถูกจัดให้อยู่ใน 4 กลุ่มคือ  กลุ่มนักลงทุนสถาบัน  กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์  กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ  และกลุ่มนักลงทุนส่วนบุคคล   ในการซื้อขายหุ้นแต่ละวันนั้น  ตลาดหลักทรัพย์ก็จะรายงานว่ากลุ่มไหนซื้อและขายคิดเป็นเงินกี่บาทและสรุปยอดซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มด้วย  สถิติการซื้อขายในช่วงหลัง ๆ  นี้บอกว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบันและพอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์มีการซื้อขายประมาณกลุ่มละ 10% กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ 30% และกลุ่มนักลงทุนส่วนบุคคลประมาณ 50%   นี่ก็เป็นสถิติที่บอกถึงแนวโน้มที่ลดลงของนักลงทุนส่วนบุคคลที่เคยมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 70% ในอดีต  โดยกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากก็คือกลุ่มนักลงทุนสถาบันและพอร์ตของโบรกเกอร์  ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศดูเหมือนจะทรงที่ประมาณ 30% มายาวนาน  มาดูกันว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไร  มีพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นอย่างไร  บางทีการที่เข้าใจพวกเขาจะทำให้เราสามารถลงทุนได้ดีขึ้นบ้าง  เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ  นักลงทุนทั้งหลายในตลาดเองนั้น  ต่างก็  “แข่งขัน”  กันที่จะ “เอาชนะ” หรือสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าคนอื่น

ตลาดหุ้นจีนเมา

ตลาดหุ้นจีนเมา

ผู้ที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นจีนจะรู้สึกเมาหมัดเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงกันอย่างมาก นำโดยหุ้นของบริษัทผลิตเครื่องดื่มอัลโกฮอลที่ชื่อ  Kweichow Moutai (กุ้ยโจว เหมาไถ) ใช้รหัส 600519:CH ซื้อขายโดยมีมูลค่าตลาดที่มีน้ำหนักถึง 6.3% คิดเป็นอันดับสองในดัชนี Big Cap SSE 50 ของตลาดเซี่ยงไฮ้ เกิดมีราคาลดลงไปในวันพฤหัสที่ 23 พฤศจิกายน ถึง  2.58% ไปปิดที่ 633.73 หยวน และลดจากราคาสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว ที่ 719.96 หยวน ถึง 11.98%

การใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ

การใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจนั้น นอกจากเรื่องของการคาดหวังการลงทุนใน อีอีซี เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าแล้ว ก็ยังมีเรื่องของช้อปช่วยชาติ 

กุหลาบงาม ย่อมมีหนามแหลมคม

กุหลาบงาม ย่อมมีหนามแหลมคม

ธุรกิจที่มีแววรุ่งโรจน์ ย่อมเป็นที่สนใจของนักธุรกิจและนักลงทุน ยิ่งมีเรื่องราวและเหตุผลที่น่าสนใจประกอบด้วย ยิ่งทำให้เกิดเป็นกระแสในวงสังคม ทำให้มีคนสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “อุตสาหกรรมดาวรุ่ง” เป็นจำนวนมาก เมื่อความรุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมดาวรุ่งนี้ถูกกล่าวถึงจนเป็นกระแส อาจทำให้นักธุรกิจหรือนักลงทุนบางคนบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการ “ขุดทอง” ครั้งสำคัญนี้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเล็งผลเลิศแต่ด้านเดียว และมองข้ามความเสี่ยงที่ ซ่อนตัวอยู่ ดั่งเช่นนักเขียนชาวอเมริกัน Jessica Livington ได้เคยกล่าวไว้ว่า “นักลงทุนส่วนใหญ่ มักมีพฤติกรรมตามแห่ พวกเขาต้องการที่จะลงทุนเพราะเห็นคนอื่นๆกำลังลงทุนอยู่” ในบทความนี้เราจะ มาดูกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมดาวรุ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เห็นว่า ในอุตสาหกรรมที่ คนส่วนใหญ่มองว่าจะกลายเป็นดาวรุ่งนั้น ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องระมัดระวังไม่น้อยเหมือนกัน 

คานที่ดีดกลับ

คานที่ดีดกลับ

เมื่อผมเริ่มเรียนวิชาฟิสิกส์สมัยที่อยู่มัธยมปลาย  สิ่งที่ผมรู้สึก  “ทึ่ง”  ก็คือ  “วาทะ”  ของอะคีเมดิส  “ปรมาจารย์” คนหนึ่งในแวดวงฟิสิกส์ยุคบุกเบิกที่ว่า  ถ้าให้ “ไม้คาน” ที่ยาวและแข็งแกร่งพอ  กับ  “จุดค้ำจุน” ที่รับน้ำหนัก  เขาจะสามารถ  “งัด”  ดวงจันทร์ให้ลอยขึ้นได้ด้วย “มือ” ของเขา  ผมไม่รู้ว่าอะคีเมดิสเป็นคนพูดจริงหรือเปล่า

Page 1 of 134123Next ›Last »