Home » Entries posted by ธันวา เลาหศิริวงศ์
ความดีที่หนูทำได้ / SP

ความดีที่หนูทำได้ / SP

    นักลงทุนคงคุ้นเคยกับเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือการถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวเครื่องหมาย NP (Notice Pending) เพราะบริษัทจดทะเบียนที่มีข้อมูลรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท หรือเครื่องหมาย NR (Notice Received) เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการ Pending (NP) ไว้แล้ว

vi โลกสวย

vi โลกสวย

    หลายดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มและทิศทางดีขึ้น ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมทำให้ดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 17,279 จุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์มีความผันผวนและปรับตัวลงมาอยู่ที่  16,544 จุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นการปรับลดลงต่อเนื่องถึง 4.25% ในเวลาเพียงสามสัปดาห์

เศรษฐี mai

เศรษฐี mai

    เวลาล่วงเลยมาเกือบ 9 เดือนของปี 2557 แม้ประเทศไทยต้องเผชิญความไม่แน่นอนรอบด้านมานานในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่พร้อมนำพาประเทศก้าวเดินหน้าต่อไป ตลาดหุ้นไทยจึงให้ผลตอบแทนการลงทุนในเกณฑ์ดีมากแห่งหนึ่งของโลก ลองมาดูข้อมูลที่สำคัญจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 ว่าตลาดหุ้นไทยมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง

บันทึกกรณีศึกษา SCBLIF

บันทึกกรณีศึกษา SCBLIF

    โลกธุรกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป  อาจเพื่อความอยู่รอดของกิจการ เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจตอบสนองสภาวะการแข่งขัน เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนยาวนานจึงมักเห็นพัฒนาการและบทสรุปที่ แตกต่างกันไป เช่น กรณีศึกษา Hostile Takeover บจม.มติชน (MATI) กรณีศึกษา Management Buyout ของ บจม. เอสวีไอ (SVI)  กรณีศึกษาข้อตกลงจะซื้อจะขาย บจม. เสริมสุข (SSC) กรณีศึกษากลยุทธ์ขยายธุรกิจและ M&As ของบจม.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) หรือกรณีศึกษา Back Door Listing หรือการเป็นบริษัทจดทะเบียนทางอ้อม ที่มักมีให้เห็นกับในทุกตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา     มีกรณีศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทย นั่นคือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บจม. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIF) โดย บจม. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ พูดง่ายๆ คือ การขอเสนอซื้อหุ้น SCBLIF ส่วนที่เหลือทั้งหมดเพื่อนำบริษัทออกจากตลาดหุ้น (Delisting) นั่นเอง

ลงทุนอย่างมีความสุข

ลงทุนอย่างมีความสุข

                เป้าหมายในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปบ้าง เช่น เพื่อผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำหรืออัตราเงินเฟ้อ เพื่อเป็นแหล่งรายได้สำรองเพิ่มเติมจากรายได้ประจำ เพื่อวางแผนทางการเงินสู่ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น เพื่ออิสรภาพทางการเงิน หรือเพื่อเหตุผลอื่น แต่โดยรวมนั้น นอกเหนือจากการนำเงินที่หามาได้เพื่อใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของตนและครอบครัวอย่างเหมาะสมแล้ว เป้าหมายสูงสุดของทุกคนก็คือ การมี “ความสุข” และได้ทำ “สิ่งที่ตนชอบและรัก” ในการใช้ชีวิตทุกๆ วันจนถึงบั้นปลายชีวิตวัยเกษียณ

ลงทุน ตามกระแส

ลงทุน ตามกระแส

    วันเวลาล่วงเลยผ่านครึ่งทาง ของปี 2557 อย่างรวดเร็ว สถานการณ์การเมืองที่เคยคลุมเครือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 มีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลดีต่อความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย โดยดัชนีตลาด SET ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ปิดที่ 1,495.83 จุด เพิ่มขึ้นจากต้นปี 14.98% ส่วนดัชนีตลาด mai ปิดที่ 521.07 จุดเพิ่มขึ้นถึง 45.40% ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET และ mai ยังจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราเฉลี่ย 3.0% และ 1.41% อีกด้วย

Business Model

Business Model

    นักลงทุนที่เน้นปัจจัยพื้นฐานล้วนให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์กิจการทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้แก่ การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน  สถานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่ถูกแสดงเป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณทั้งจากข้อเท็จจริงและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น มักไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเลข เช่น รูปแบบธุรกิจหรือ “Business Model” การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพในการแข่งขัน ความสามารถของผู้บริหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินหรือมุมมองในการวิเคราะห์ของนักลงทุนแต่ละคน

ปฏิรูป

ปฏิรูป

                 หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และอีก 5 วันต่อมาก็เริ่มจ่ายเงินค่าจำนำข้าวในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนลำดับแรกที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวนา ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายโดยรวมให้ดีขึ้น คณะ คสช. ยังกล่าวถึงภารกิจสำคัญอื่นได้แก่ การสร้างความปรองดอง การปฏิรูปประเทศ การลดปัญหาคอรัปชั่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อประเทศไทยมาถึงจุดนี้ ประชาชนทุกคนจึงหวังที่จะเห็นการ “ปฏิรูป” ทุกๆ ด้านอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

วิธีเพิ่มผลตอบแทน

วิธีเพิ่มผลตอบแทน

                 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย “ซ้ำรอย” อีกครั้ง เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศรัฐประหาร ควบคุมอำนาจปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หลังจากความพยายามประสานให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันล้มเหลว

New S-Curve

New S-Curve

        วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในทางการตลาด มักแทนด้วยแผนภูมิคล้ายตัว S ยืดออกและเอียงขวา หรือนิยมเรียกว่า S-Curve โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรก การแนะนำสินค้าสู่ตลาด (Introduction) ช่วงที่สอง ช่วงเติบโตจากสินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว (Growth) ช่วงที่สาม สินค้าติดตลาด (Maturity) และช่วงสุดท้าย สินค้าตกต่ำ (Decline) บริษัทจำเป็นต้องสร้าง “New S-Curve”  หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเดิมที่มียอดขายและกำไรตกต่ำลง

Page 1 of 8123Next ›Last »