Home » Entries posted by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (Page 28)
บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน (2)

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน (2)

สัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้นำรายงานเรื่อง The Magnificent Seven ของวารสาร  Week in China เกี่ยวกับ 7 บริษัทที่ประสบความสำเร็จในจีน ว่าเขาใช้วิธีใด โดยเล่าไปแล้วสามบริษัท ในสัปดาห์นี้จะขอเล่าถึงอีก 4 บริษัทที่เหลือ ค่ะ

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 ทำให้ภาคธุรกิจของไทยตื่นตัวกันมากทีเดียว บ้างก็ต้องการออกไปเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกลง บ้างก็ต้องการไปหาแหล่งผลิตใหม่ที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าไทย บ้างก็ต้องการขยายฐานธุรกิจและฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆ

ลงทุนเพื่ออะไร

ลงทุนเพื่ออะไร

   ยี่สิบปีที่ดิฉันทำงานในฐานะผู้บริหารเงินลงทุน นักวางแผนการเงิน และเกือบสามสิบปีที่เป็นผู้ออมและผู้ลงทุน ได้ไปบรรยายและพบปะกับผู้ลงทุนมากมาย ดิฉันพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวางแผนการลงทุน

คนยุโรปกับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น

คนยุโรปกับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น

   ประเทศต่างๆในยุโรปกำลังหาทางออกให้กับภาระงบประมาณ และปัญหาหนี้สาธารณะ โดยจำเป็นต้องปรับให้ลดภาระหนี้ต่างๆลงสู่ระดับปกติโดยเร็ว ซึ่งก็ทำได้สองทางคือ ลดรายจ่ายของภาครัฐ และเพิ่มรายได้

ทักษะแห่งอนาคตใหม่

ทักษะแห่งอนาคตใหม่

   ดิฉันขอแนะนำหนังสือดีเล่มหนึ่งคือ “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” แปลมาจาก 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn ซึ่งรวบรวมบทความและข้อคิดเห็นของผู้เชียวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน และการพัฒนาครู ของสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม หนึ่งในล้าน

อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม หนึ่งในล้าน

   ในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา มีคนดีๆมีความสามารถ จากไปกันหลายคน ไม่ว่าจะเป็นคุณชาญชัย จารุวัตร คุณดุสิต นนทนาคร  อาจารย์ทวี บุตรสุนทร และอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

กรีซจะขายเกาะเพื่อใช้หนี้?

กรีซจะขายเกาะเพื่อใช้หนี้?

   สัปดาห์ที่แล้วมีคนฮือฮากันมาก เมื่อมีข่าวว่าประเทศกรีซกำลังพิจารณาว่าจะขายเกาะบางเกาะที่มี เอาไปใช้หนี้ เพื่อความอยู่รอดของประเทศ    จริงๆแล้วความคิดเรื่องขายเกาะนี้ ถูกนำเสนอผ่านสื่อตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 โดยนักการเมืองฝ่ายขวาของเยอรมนีเป็นผู้เสนอความเห็น

ข้อคิดในวันแม่

ข้อคิดในวันแม่

            ในฐานะนักวางแผนการเงิน มักจะมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการเงินทอง การแก้ไขปัญหาการเงิน และการวางแผนในชีวิตมาให้เราตอบมากมาย  คำถามส่วนหนึ่งเป็นคำถามที่เราพอจะคาดเอาไว้ล่วงหน้าได้ แต่ก็มีคำถามบางคำถามที่อ่านหรือฟังแล้วถึงกับอึ้งไปพักหนึ่ง