Home » Entries posted by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (Page 28)
ช่องทางลงทุนใหม่ๆสำหรับคนเงินล้น

ช่องทางลงทุนใหม่ๆสำหรับคนเงินล้น

   กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาของสมาคมนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน โดยมี ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวตท. ดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ จึงขอนำมาแบ่งปันให้กันท่านผู้อ่าน

ข้อคิดในการบริหารหนี้สิน

ข้อคิดในการบริหารหนี้สิน

ระยะนี้มีข่าว เกี่ยวกับการที่คนไทยมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจนมีความกังวลว่า หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆ บางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะมีหนี้อย่างถาวร สัปดาห์นี้ดิฉันจึงขอฝากข้อคิดในการบริหารหนี้กับท่านผู้อ่านค่ะ

ซินจ่าว…เวียดนาม

ซินจ่าว…เวียดนาม

ผู้ประกอบการไทยมีความตื่นตัวในเรื่องการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECกันมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าหรือบริการ การไปตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทน และการไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศต่างๆในอาเซียน

วางแผนการเงิน : แผนของใครของคนนั้น

วางแผนการเงิน : แผนของใครของคนนั้น

   ในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันเขียนเรื่องการเกษียณและวางแผนเพื่อการเกษียณอายุงาน เนื่องจากเห็นว่า ประชากรไทย เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อเตรียมตัวรับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคการออมเพื่อเกษียณ

เทคนิคการออมเพื่อเกษียณ

หลังจากที่เขียนบทความเกี่ยวกับข้อคิดสำหรับการออมเพื่อเกษียณไปสองสัปดาห์ มีผู้อ่านจำนวนมากอยากทราบข้อมูลและเทคนิคการออมเพื่อเกษียณ ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจำนวนมาก จึงอยากจะขอนำมาแนะนำโดยสังเขปในวันนี้

ข้อคิดสำหรับการออมเพื่อเกษียณ(2)

ข้อคิดสำหรับการออมเพื่อเกษียณ(2)

ในสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันเขียนถึงประเด็นเกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณอายุงานที่อยากฝากให้ทุกท่านพิจารณาสองประเด็น คือ การออมในจำนวนน้อยเกินไป ออมเท่าที่รัฐให้แรงจูงใจทางภาษี ซึ่งสำหรับหลายๆท่าน ออมเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการอยู่อย่างสุขสบายหลังเกษียณ

หน้าผาการคลังของญี่ปุ่น

หน้าผาการคลังของญี่ปุ่น

ประเทศพัฒนาแล้วกำลังประสบกับปัญหาหนี้สินของรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง  ในขณะที่คนพากันกังวลกับภาวะ “หน้าผาการคลัง” ของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเกิดจากมาตรการลดหย่อนภาษีที่มีตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบุช จะหมดอายุลงในปีนี้

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน (2)

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน (2)

สัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้นำรายงานเรื่อง The Magnificent Seven ของวารสาร  Week in China เกี่ยวกับ 7 บริษัทที่ประสบความสำเร็จในจีน ว่าเขาใช้วิธีใด โดยเล่าไปแล้วสามบริษัท ในสัปดาห์นี้จะขอเล่าถึงอีก 4 บริษัทที่เหลือ ค่ะ

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน

บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาจากจีน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 ทำให้ภาคธุรกิจของไทยตื่นตัวกันมากทีเดียว บ้างก็ต้องการออกไปเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกลง บ้างก็ต้องการไปหาแหล่งผลิตใหม่ที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าไทย บ้างก็ต้องการขยายฐานธุรกิจและฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆ

ลงทุนเพื่ออะไร

ลงทุนเพื่ออะไร

   ยี่สิบปีที่ดิฉันทำงานในฐานะผู้บริหารเงินลงทุน นักวางแผนการเงิน และเกือบสามสิบปีที่เป็นผู้ออมและผู้ลงทุน ได้ไปบรรยายและพบปะกับผู้ลงทุนมากมาย ดิฉันพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวางแผนการลงทุน