Home » Entries posted by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
เจแปนแอร์ไลน์

เจแปนแอร์ไลน์

สวัสดีค่ะ วันนี้จะขอเขียนถึงองค์กรหนึ่งซึ่งฟื้นตัวมาจากความยากลำบากด้วยการปรับเปลี่ยนหลักการบริหารงานโดยเน้นเรื่องบุคลากร เจแปนแอร์ไลน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2494 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านเยน ทำการบินเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 มีการตราพระราชบัญญัติสายการบินแห่งชาติขึ้น บริษัทจึงมีการเพิ่มทุนเป็น 2,000 ล้านเยน และได้รับอนุญาตให้บินไปต่างประเทศได้ โดยมีการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกในปี 2497 ในเที่ยวบิน โตเกียว-ฮอนโนลูลู – ซานฟรานซิสโก

ยังฮึดไม่พอ

ยังฮึดไม่พอ

คนไทยเราไปสร้างชื่อเสียงในโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา กีฬา บันเทิง หรือแม้กระทั่งการจัดการ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันแล้ว สัดส่วนของผู้ประสบความสำเร็จในเวทีโลกยังน้อย ทำไมเป็นเช่นนั้น ดิฉันเฝ้าสังเกต เก็บข้อมูลจากการสนทนา และวิเคราะห์อย่างเงียบๆมาหลายปี สรุปสาเหตุออกได้เป็น 5 ประเด็นหลักๆ

ร่าง พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม

ร่าง พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น  ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ….. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ดิฉันต้องเปิดเผยก่อนว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการลงทุน ของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมาการที่มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม หรือชื่อใหม่คือ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดที่สอง คือชุดปัจจุบัน

อภิมหาเศรษฐีต้องการปกป้องรักษาความมั่งคั่งมากขึ้น

อภิมหาเศรษฐีต้องการปกป้องรักษาความมั่งคั่งมากขึ้น

ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ดิฉันจะนำพอร์ตการลงทุนของเศรษฐีที่ แคปเจมิไน ทำมาเล่าให้ท่านอ่าน แต่ปีนี้รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่ออกมา จึงขออนุญาตนำรายงานของ ไนท์แฟรงก์ และข้อมูลบางส่วนของ เวลท์เอ๊กซ์ มาแบ่งปันกับท่านค่ะ

เทนนิสวิมเบิลดัน

เทนนิสวิมเบิลดัน

สัปดาห์นี้จะขอเล่าเกร็ดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้าแห่งเดียว คือ การแข่งขันเทนนิสที่จัดโดย All England Lawn Tennis Club (AELTC) ซึ่งจัดประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี ที่เมืองวิลเบิลดัน โดยในปีนี้จัดระหว่าง 3-16 กรกฎาคม

รายงานจากอังกฤษ

รายงานจากอังกฤษ

วันนี้จะขอรายงานสดจากลอนดอน หลังจากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างในช่วงหนึ่งเดือนเศษๆก่อนหน้านี้ ก่อนอื่นเลยในภาพรวม การรักษาความปลอดภัยในประเทศจะเข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ด่านแรกคือด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน  ต้องยอมรับว่าในช่วงฤดูร้อน จะมีผู้มาเยือนอังกฤษมาก เพราะเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ทั้งผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยว หรือพามาดูโรงเรียนที่จะเรียนต่อ ทั้งนักท่องเที่ยวอื่นๆ และผู้มาทำธุระอื่น จึงทำให้ใช้เวลาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนานมาก ประมาณ 45-60 นาที

การดูงานมีประโยชน์จริงหรือ

การดูงานมีประโยชน์จริงหรือ

การดูงาน เป็นการไปเรียนรู้จากของจริง  ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า filed trip หรือ study trip หมายถึงการไปศึกษาจากของจริง หลังจากได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีมาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ filed trip กับนักเรียนนักศึกษา เป็นการไปเปิดหูเปิดตา นอกห้องเรียน  และใช้ study trip สำหรับการดูงานของผู้ที่ทำงานแล้ว วัตถุประสงค์ของการดูงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากการสังเกตการณ์ และรับทราบประเด็นปลีกย่อยเพิ่มเติม ในการปฏิบัติ รวมถึงประเด็นปัญหาของผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วว่า มีอะไรบ้างที่ต้องระวัง

การศึกษาของไทยในศตวรรษหน้า

การศึกษาของไทยในศตวรรษหน้า

ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆอย่างรวดเร็ว และเร็วขึ้นเรื่อยๆ  การมองอนาคตและคาดการณ์อนาคต เป็นไปได้ยากมากขึ้น การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถ้าถามว่าการศึกษาในอนาคตจะเป็นอย่างไร วิชาไหนจะเป็นวิชาที่คนควรจะเรียน สำหรับอนาคต คงจะตอบได้ยาก และคงมีคำตอบที่หลากหลาย จึงต้องกลับมาถามคำถามพื้นฐานก่อนว่า “การศึกษาคืออะไร”

ต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไรจึงเกษียณได้

ต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไรจึงเกษียณได้

สัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปวิจารณ์งานวิจัย ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มาก คือ “การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมี สำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)” จึงขอนำเนื้อหามาเขียนในสัปดาห์นี้

ผู้ประกอบการสังคม

ผู้ประกอบการสังคม

ดิฉันได้เกริ่นไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าต้นเดือนมิถุนายน จะมีงานประชุมและสัมมนาประจำปีของ เครือข่ายการกุศลของเอเชีย หรือ Asian Philanthropy Network (AVPN) ซึ่งเป็นการสัมมนากลุ่มผู้อยู่ในแวดวงของการให้และการลงทุนเพื่อสังคม และรวมเครือข่ายผู้ประกอบการสังคม ดิฉันได้มีโอกาสพบและเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายท่าน และขอนำบางส่วนมาแบ่งปันในวันนี้

Page 1 of 21123Next ›Last »