Home » Entries posted by วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
อยู่อย่างไรยามสูงวัย (2)

อยู่อย่างไรยามสูงวัย (2)

สวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้จะขอเขียนถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่กันเองโดยไม่ได้อยู่กับลูกหลาน ซึ่งจากรายงาน World Population Ageing 2017 ขององค์การสหประชาชาติ ในพบว่าผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวเพิ่มสัดส่วนจาก 9% ในปี 1990 เป็น 12% ในปี 2010 และที่อยู่กันเองลำพังตายาย เพิ่มสัดส่วนจาก 15% ในปี 1990 เป็น 25% ในปี 2010

อยู่อย่างไรยามสูงวัย

อยู่อย่างไรยามสูงวัย

ทุกคนทราบดีว่า ประชากรของโลกโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นตามมาอีกหลายอย่าง เช่น ทำให้โลกโตช้าลง เพราะประชากรสูงวัยจะบริโภคน้อยกว่าประชากรวัยหนุ่มสาว และสัดส่วนคนในวัยทำงานลดลง  ทำให้ค่าใช้จ่ายการแพทย์และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลของครัวเรือนสูงขึ้น ทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่จะมาดูแลผู้สูงวัย เนื่องจากหากแยกดูแลเอง ผู้สูงวัยหนึ่งคน เมื่อถึงวัยหนึ่ง จะใช้คนดูแล 2 คนเป็นอย่างน้อย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการมีหนี้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการมีหนี้

จากข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับภาระหนี้สินและพฤติกรรมของคนในวัยหนุ่มสาวที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาเปิดเผยในสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันขอแนะนำให้ผู้มือปัญหาในการจัดการหนี้สิน ไปใช้บริการคลินิกแก้หนี้ ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ต้นเหตุ และเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลาย ดิฉันขอนำเสนอแนวคิดและข้อเตือนใจ เกี่ยวกับการมีหนี้ เผื่อท่านจะแบ่งปันกับลูกหลานหรือคนรอบข้างค่ะ

มีหนี้อย่างเป็นสุข

มีหนี้อย่างเป็นสุข

สวัสดีค่ะ พบกันในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังความปิติให้กับพสกนิกรโดยถ้วนหน้า และแขกที่มาเยือนประเทศเราในช่วงนี้ ก็ได้เห็นพระราชพิธีที่งดงามยิ่งใหญ่ แสดงถึงโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการพูดถึงหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นอย่างมาก และมีการแสดงความเป็นห่วงจากหลายๆหน่วยงาน

ผู้มีความมั่งคั่งสูงระมัดระวังการลงทุนเพิ่มขึ้น

ผู้มีความมั่งคั่งสูงระมัดระวังการลงทุนเพิ่มขึ้น

สวัสดีค่ะ ทุกๆปีหลังเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีความมั่งคั่งสูงออกมา โดยหลังเดือนมีนาคมจะเป็นงานวิจัยของ ไนท์แฟรงค์ และหลังเดือนมิถุนายน เป็นงานวิจัยของ แคปเจมิไน วันนี้ขอเขียนถึงรายงานของไนท์แฟรงค์ก่อนนะคะ นอกจากงานวิจัยเรื่องสภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆตามปกติแล้ว ไนท์แฟรงค์จะสอบถามความเห็นของผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มอภิมหาเศรษฐี คือมีความมั่งคั่งเกินกว่า 30 ล้านเหรียญ ขึ้นไป (มากกว่า 960 ล้านบาท)

เอสเต้ เลาเดอร์

เอสเต้ เลาเดอร์

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอมาเล่าเรื่องสวยๆงามๆกันเล็กน้อยเพื่อเตรียมต้อนรับสงกรานต์ บริษัทที่ดิฉันจะเขียนถึงในวันนี้คือ เอสเต้ เลาเดอร์ ซึ่งก่อตั้งโดยสุภาพสตรีชื่อเดียวกันเมื่อปี ค.ศ. 1946 คุณเอสเต้ เลาเดอร์ ชื่อเดิมคือ โจเซฟีน เอสเตอร์ เมนท์เซอร์ เกิดที่ย่านควีนส์ ในมหานครนิวยอร์ค คุณแม่เป็นชาวฮังกาเรียน ชื่อโรส คุณพ่อเป็นชาวเชค ชื่อ แมกซ์ ชื่อ เอสเต้ มาจากชื่อเล่นของเธอ คือ Esty เอสตี้ ซึ่งดิฉันคิดว่ามาจากชื่อกลางค่ะ ความสนใจในเรื่องสวยๆงามๆของเธอ เกิดจากแรงบันดาลใจที่คุณลุงชาวฮังกาเรียนมาเยี่ยมที่บ้าน ตอนที่เธอเรียนอยู่ในชั้นมัธยม และคุณลุงก็มาสอนทำครีมทาผิวในครัว และหลังจากนั้นก็ไปทำในแลป

สหราชอาณาจักรออกจากอียู

สหราชอาณาจักรออกจากอียู

23 มิถุนายน 2559 ประชากรของสหราชอาณาจักรลงประชามติให้ สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสมาชิกภาพของ อียู (European Union) ที่เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี 2516 เหตุเริ่มต้นมาจากความไม่พอใจในนโยบายหลายๆอย่าง ตั้งแต่การต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศในกลุ่มที่อ่อนแอ แต่ฟางเส้นสุดท้ายมาอยู่ที่ อียู มีนโยบายรับผู้อพยพ จากประเทศในตะวันออกกลาง อัฟริกา และยุโรปตะวันออก ที่หนีร้อนจากความไม่สงบ หรือสงคราม หรือความอดอยากในประเทศของตัวเอง มาพึ่งประเทศในกลุ่มอียู และอียู แจกโควต้าให้ประเทศในกลุ่มที่มีการพัฒนามากกว่า เป็นผู้รับผู้อพยพเหล่านี้ในแต่ละปี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำเอกสาร การประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดยอิงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้วางเอาไว้ในปี 2558 ให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุในปี 2573 ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูล ณ ปี 2560 แต่ก็ทำให้เห็นภาพอะไร ๆ ได้ดีพอสมควร

ให้ไทยเราสวย พวกเรามาช่วยกัน

ให้ไทยเราสวย พวกเรามาช่วยกัน

ปกติดิฉันเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และเศรษฐกิจ ซึ่งสามเรื่องนี้ผูกพันกันอย่างมาก อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวม ทั้งด้านบวกและด้านลบ ต่อสามเรื่องนี้ ปัจจัยนั้นคือ “การเมือง” ค่ะ เราทราบดีว่า เราไม่สามารถทำให้คนทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันได้ และจริงๆแล้ว ความสวยงามของประชาธิปไตย ก็คือ การที่คนมีความคิดเห็นต่างกัน สามารถแสดงความเห็นที่ต่างกันได้ และจะดียิ่งขึ้นหากนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์ หรือในทางบวก ไม่ใช่นำมาใช้ในทางลบ หรือนำมาทำลายประหัตประหารกัน

ทำความรู้จักกับอินเดีย

ทำความรู้จักกับอินเดีย

สวัสดีค่ะ ขอหลบความร้อนระอุทางการเมืองมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ไม่ไกลจากเรานัก และกำลังจะมีบทบาทสำคัญต่อโลกในช่วงต่อไปในฐานะแชมป์จำนวนประชากรสูงที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก และเป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาถึง 4 ศาสนาคือ ฮินดู พุทธ เจน และซิกค์ ซึ่งทั้งสี่ศาสนา มีผู้นับถือคิดเป็นหนึ่งในสี่ของประชากรโลกเลยทีเดียวค่ะ

Page 1 of 28123Next ›Last »