Home » Entries posted by ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ทำไมรถไฟฟ้าจะมาเร็วกว่าที่คิด

ทำไมรถไฟฟ้าจะมาเร็วกว่าที่คิด

ผมเชื่อว่าในอีก 20 ปี รถส่วนใหญ่ที่วิ่งอยู่ตามถนนจะเป็นรถไฟฟ้า (electric vehicle, EV) ไม่ใช่รถยนต์สันดาปภายใน (internal combustion engine, ICE) หรือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ แต่มีความเป็นไปได้ว่ารถไฟฟ้าจะมาเร็วกว่าที่คิดด้วยเหตุผล 3 ประการคือ

ตลาดหุ้นกับการรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในอดีต

ตลาดหุ้นกับการรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในอดีต

เมื่อปลายปีที่แล้ว CNBC รวบรวมสถิติในอดีตเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐกับการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐได้แก่ S&P 500 ซึ่งสรุปได้ดังตาราง ก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดจากตารางข้างต้น ผมขอย้ำว่าเป็นข้อมูลในอดีตที่เราอาจคาดหวังว่าจะช่วยทำนายอนาคตได้ แต่ก็อาจผิดพลาดได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนและขอให้ทุกท่านโชคดีในปี 2017 ครับ

การค้าเสรีที่ไม่พึงปรารถนา (4)

การค้าเสรีที่ไม่พึงปรารถนา (4)

ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้นการค้าเสรีคือการที่แต่ละประเทศมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ตนเองมีความถนัด (specialization) เพื่อให้มีผลผลิตสูงขึ้น เพื่อนำเอาผลผลิตส่วนเกินไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ประชาชนต้องการบริโภค ทำให้บริโภคได้มากกว่าในกรณีที่ต้องผลิตเองและบริโภคเองตามลำพัง ดังนั้นการค้าเสรีนั้นกระทำขึ้นเพื่อให้สามารถบริโภคได้เพิ่มขึ้นจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

การค้าเสรีที่ไม่พึงปรารถนา (2)

การค้าเสรีที่ไม่พึงปรารถนา (2)

ครั้งที่แล้วผมเขียนถึงบทความล้อเลียนการกีดกันทางการค้าเมื่อ 170 ปีที่แล้ว ซึ่งกุเรื่องการร้องเรียนของผู้ผลิตเทียนไขฝรั่งเศสว่าถูกการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการนำเสนอหลักการสำคัญของการค้าเสรีคือการที่ทุกประเทศควรมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ตนผลิตได้ดีและนำเอาส่วนเกินของผลผลิตดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนค้า-ขายกันอย่างเสรี โดยไม่ควรมีมาตรการกีดกันทางการค้า คือการทำให้ราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นเพื่อให้เกิด “ความเป็นธรรม” กับผู้ผลิตภายในประเทศ เพราะประเด็นหลักคือจะต้องยึดโยงผลประโยชน์ของผู้บริโภค ไม่ใช่ผู้ผลิต ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐศาสตร์มีสมมุติฐานหลักคือในโลกนี้มีทรัพยากรจำกัด กล่าวคือมีความขาดแคลน (scarcity) เพราะมนุษย์มีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด (unlimited wants) ดังนั้นระบบเศรษฐกิจจึงจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ในการสร้างผลผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

การค้าเสรีที่ไม่พึงปรารถนา

การค้าเสรีที่ไม่พึงปรารถนา

การที่อังกฤษมีประชามติให้ออกจากสหภาพยุโรปและการที่นายทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นการยืนยันว่าปัจจุบันการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งผมเห็นว่าจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนบนโลกในนี้ แม้แต่คนงานในสหรัฐที่นึกว่าตนเองได้ประโยชน์จากนโยบาย “ยกหูโทรศัพท์” ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่กดดันให้บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศ Carrier ลดทอนแผนการตั้งโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศที่เม็กซิโก ทำให้นายทรัมออกมาประกาศว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้คนงาน 1,100 คนยังมีงานทำต่อไป และยังข่มขู่อีกด้วยว่าบริษัทสหรัฐ บริษัทใดที่คิดจะ “ส่งออกงาน” ไปประเทศอื่น จะต้องรับรู้ว่าจะมีผลกระทบตามมา “there will be consequences”

เศรษฐกิจไทยจากอดีตสู่อนาคต

เศรษฐกิจไทยจากอดีตสู่อนาคต

ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเดินไปสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 5 ปี และจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติในอีก 20 ข้างหน้า ซึ่งตามความเข้าใจของผมนั้นจะตราออกมาเป็นกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญด้านหนึ่งคือการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2036 ในเชิงของรายได้ต่อหัวของประชากร ซึ่งการจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวสู่สถานะดังกล่าวได้นั้น จีดีพีของไทยจะต้องขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปีใน 20 ปีข้างหน้า

นโยบายการค้าของนายทรัมป์

นโยบายการค้าของนายทรัมป์

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. สื่อทั่วโลกรายงานการประกาศการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงทีพีพีโดยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมผ่านวีดีโอเทปลงยูทูบ ซึ่งค่อนข้างจะแหวกแนวทั้งในเชิงของสาระและในเชิงของขั้นตอนทางปฏิบัติในการประกาศนโยบายสำคัญ ซึ่งปกติจะต้องมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นกว่านายทรัมจะรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีก็ยังต้องรอถึงวันที่ 20 ม.ค.ปีหน้า และขณะนี้ก็ยังมิได้แต่งตั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึงก็ยังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานาธิบดีทรัม (2)

ประธานาธิบดีทรัม (2)

คนที่มองโลกในแง่ดีจะคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีทรัมจะไม่ดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงเอาไว้ในส่วนของนโยบายกัดกันการค้าและโดดเดี่ยวตัวเอง (protectionism, isolationism) แต่จะทำตามสัญญาในส่วนของการลดภาษีรายได้นิติบุคคลและภาษีรายได้บุคคล ตลอดจนการลดทอนกฎเกณฑ์ที่จำกัดการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและบริษัทน้ำมัน รวมทั้งการปฏิรูปให้ระบบสาธารณะสุขมีการแข่งขันตามกลไกตลาดมากขึ้น แนวคิดดังกล่าวจึงทำให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นสถาบันการเงิน บริษัทยา และบริษัทพลังงาน แต่ราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีปรับลดลง ราคาพันธบัตรลดลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (ซึ่งเป็นบรรทัดฐานดอกเบี้ยระยะยาว) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.8% เป็น 2.2%

ประธานาธิบดีทรัม (1)

ประธานาธิบดีทรัม (1)

ผิดคาดอีกครั้ง (หลังจาก Brexit) เมื่อโดนัล ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 20 มกราคม 2017 นอกจากนั้นพรรครีพับลิกันก็ยังรักษาเสียงข้างมากเอาไว้ได้ในทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย ชัยชนะของนายทรัมป์ ผมมองว่าเป็นผลเสียต่อโลกอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในระยะข้างหน้านี้ ตลาดทุนและตลาดเงินจะผันผวนอย่างมาก หมายความว่าปรับขึ้นวันนึง แต่วันต่อไปปรับลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพราะจากวันนี้จนกระทั่งวันที่ 20 มกราคม ทุกคนจะพยายามจับความและวิเคราะห์ความหมายของทุกคำพูดนายทรัม ทั้งๆ ที่เขาจะยังไม่ได้เข้าบริหารประเทศและกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีและมีนโยบายออกมาอย่างชัดเขน ก็จะต้องรอดูกันต่อไปอีก 3-6 เดือน โดนส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจะแถลงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ 100 วันแรกของการเข้าบริหารประเทศโดยเร็ววันหลังจากการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในปลายเดือนมกราคม

ราคาข้าวตกต่ำ (1)

ราคาข้าวตกต่ำ (1)

ราคาข้าวหอมมะลิที่ตกต่ำลงจนเป็นความเดือดร้อนของชาวนาในภาคอีสารและภาคเหนือ ทำให้คณะรัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 20,000 ล้านบาท เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปว่าจะแก้ปัญหาความตกต่ำของราคาข้าวได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมานั้นชื่อว่าปัญหาราคาข้าวอาจจะยืดเยื้อไปได้อีกหลายเดือน เพราะในภาพรวมนั้นการผลิตข้าวของโลกเพิ่มขึ้น ผิดกับที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้าเพราะสภาวะอากาศเอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออกมาสูงเกินคาด แต่ความต้องการบริโภคลดลง ทำให้ปริมาณสต็อกข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่สูงสุดในรอบ 15 ปี

Page 1 of 20123Next ›Last »