Home » Entries posted by ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว/ถดถอย มากน้อยเพียงใด***

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว/ถดถอย มากน้อยเพียงใด***

ดังที่ผมได้เขียนถึงในครั้งที่แล้วตอนปลายปี 2018 ราคาหุ้นปรับตัวลดลงรุนแรงทั่วโลก เพราะกลัวการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก แต่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเดือน ม.ค. ส่วนสำคัญน่าจะเกิดจากการที่นาย Jerome Powell ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะ patient (อดทน รอดู ใจเย็น) เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและพร้อมรับฟังสัญญาณจากตลาดทุน

ตลาดหุ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2019

ตลาดหุ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2019

เมื่อปลายปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างค่อนข้างรุนแรงทั่วโลก เพราะมีข้อกังวลมากมาย เช่นความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน (ซึ่งแก่นแท้ของความขัดแย้งนั้น ผมตีความว่าเป็นเรื่องของการที่สหรัฐไม่ต้องการให้จีนมีความเท่าเทียมกับสหรัฐในด้านเทคโนโลยีมากกว่าข้อพิพาททางการค้าเพียงอย่างเดียว) การชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ความขัดแย้งในอังกฤษเกี่ยวกับการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของอิตาลีและการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวลงนั้น ธนาคารกลางสหรัฐไม่ควรปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย (ซึ่งประธานาธิบดีทรัมพ์ก็ออกมาตำหนินาย Jerome Powell ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในเรื่องนี้) ดังนั้นนักลงทุนจึงมองว่าธนาคารกลางสหรัฐควรจะทบทวนแนวคิดนี้อย่างจริงจัง

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน 2

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน 2

ครั้งที่แล้วผมกล่าวถึงกลุ่มผู้นำทางความคิด (thought leaders) ของสหรัฐที่ผมเชื่อว่า กลุ่มนี้จะไม่สามารถยอมรับสถานะปัจจุบัน (status quo) ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนได้ กล่าวคือเชื่อว่า มีฉันทามติในกลุ่มผู้นำของสหรัฐ ทั้งในพรรคเดโมแครท พรรครีพับลิกัน ข้าราชการและกลุ่มนักวิชาการว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์กับจีนครั้งใหญ่อย่างกว้างขวาง มิฉะนั้นแล้วสหรัฐก็จะไม่เป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งเดียว แต่จะมีจีนเป็นคู่แข่งหรือคู่ปรปักษ์ภายใน 10 ปีข้างหน้า กล่าวคือความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนนั้นอาจไม่เป็นความสัมพันธ์แบบ win-win หรือ positive sum game แต่จะเป็น zero sum game คือจะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะในที่สุด เพราะเป็นการช่วงชิงกันว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า จีนหรือสหรัฐจะเป็นที่ 1 ของโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน

ปัจจุบันมีการคาดการณ์กันอย่างแพร่หลายว่า การเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐกับจีน จะประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การมีข้อตกลงเพื่อสงบศึกการค้าได้ในเร็ววันนี้ เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นห่วงเรื่องราคาหุ้นปรับตัวลดลง และอยากให้จีนซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ก็คงจะยอมหาข้อสรุปกับจีนให้ได้ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า ประเด็น คือ เมื่อทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่เริ่ม “เจ็บตัว” ก็จะสงบศึกได้ในที่สุด เพราะการร่วมมือกันเป็นเรื่อง win-win หรือ positive sum game 

ออกกำลังกาย 6 เดือนเพื่อให้อายุสมองลดลง 9 ปี

ออกกำลังกาย 6 เดือนเพื่อให้อายุสมองลดลง 9 ปี

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2018 CNN สรุปผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในสารสาร Neurology โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา Prof James Blumenthal แห่งมหาวิทยาลัย Duke ซึ่งนาเอาผู้สูงอายุ 160 คน อายุเฉลี่ย 65 ปี (ชาย 1/3 หญิง 1/3 และคนขาวและผิวสีปะปนกันไป) โดยบุคคลที่ถูกเลือกมาเริ่มมีปัญหาทางด้านสมอง กล่าวคือเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ปัญหาความทรงจำและปัญหาเรื่องสมาธิ เป็นต้น โดยได้มีการทดสอบสุขภาพของคนกลุ่มนี้ทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยในช่วงก่อนการทดลองนั้น คนกลุ่มนี้มีอายุสมองสูงถึง 93 ปี กล่าวคืออายุสมองสูงกว่าอายุจริงถึง 28 ปี ทั้ง 160 คนไม่เคยออกกำลังกายเลยและกำลังใกล้จะเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

จีนจะยอม “ถอย” ในเรื่องของยุทธศาสตร์ Made in China 2025?

จีนจะยอม “ถอย” ในเรื่องของยุทธศาสตร์ Made in China 2025?

เมื่อกลางเดือน ธ.ค. 2018 หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal (WSJ) รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนกำลังวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ภายในต้นปีนี้ เพื่อนำไปสู่การประนีประนอมกับสหรัฐในการเจรจาทางการค้าเพี่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน ทั้งนี้สหรัฐได้ขีดเส้นเส้นตายเอาไว้ว่า หากการเจรจากับจีนไม่บรรลุผลเป็นที่พอใจของสหรัฐภายใน 1 มี.ค. 2019 ก็จะมีการปรับขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าจีนที่นำเข้ามาที่สหรัฐมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญจาก 10% เป็น 25% และอาจมีการเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมสินค้าที่นำเข้ามาจากจีนทั้งหมดกว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (4)

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (4)

ครั้งที่แล้วผมลำดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าอาจแบ่งออกเป็น 4 ระดับจากความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด คือการเป็นหุ้นส่วนกันและลดหลั่นลงไป ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (3)

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (3)

ครั้งที่แล้วผมประเมินว่าสหรัฐมีข้อเรียกร้องที่กดดันจีนอยู่ 4 ข้อใหญ่ ซึ่งใน 4 ข้อดังกล่าว น่าจะมีข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ประธานาธิบดีจีนยอมรับไม่ได้ คือ การให้ยับยั้งยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ซึ่งรัฐบาลจีนมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและปลุกปั้นให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในเทคโนโลยีชั้นนำ 10 ด้าน ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า zero sum game คือมีผู้แพ้กับผู้ชนะ ยากที่ให้มีทางออกแบบ win-win หรือ positive sum game ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (2)

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (2)

ครั้งที่แล้วผมเกริ่นถึงอดีตเมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว ที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้น มีความใกล้ชิดกลมเกลียวกันอย่างมากจนมีการบัญญัติคำศัพท์ใหม่เพื่อสะท้อนความใกล้ชิดดังกล่าวคือคำว่า Chimerica ซึ่งแปลในเชิงปฏิบัติว่า จีนขายสินค้าให้สหรัฐจนสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนปีละหลายแสนล้านเหรียญ แต่จีนก็นำเอาเงินที่ได้มาจากการขายสินค้าให้กับสหรัฐมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐลดลง และผันเงินดอลลาร์กลับไปให้สหรัฐสามารถใช้จ่ายเกินตัวต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (1)

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (1)

ปัจจุบันนักลงทุนจะมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในกรอบที่แคบ กล่าวคือจะพยายามคาดการณ์ว่าสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากรสินค้าที่นำเข้าจากจีนมากขึ้นกว่า 250,000 ล้านเหรียญที่เก็บอยู่แล้วหรือไม่ หรือจะเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าจากจีนทั้งหมดกว่า 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนั้นก็จะให้ความสำคัญกับการตอบโต้ของจีน ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม เพราะเศรษฐกิจสหรัฐกับจีนนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก โดยจีดีพีของสองประเทศรวมกับเท่ากับประมาณ 38% ของจีดีพีโลก ดังนั้นหากสองประเทศยักษ์ใหญ่ทำสงครามการค้ากัน ก็มีความเสี่ยงว่าจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Page 1 of 31123Next ›Last »