วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ( Value Investment) และกิจการต่างๆ แก่สมาชิก
  • ส่งเสริม สนับสนุน ความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  • ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

หลักการของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
การลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือ การลงทุนมองหาคุณค่าเชิงเศรษฐกิจของกิจการในระยะยาว โดยพิจารณาลงทุนหลังจากประเมินมูลค่าบริษัทหรือหุ้นของบริษัทด้วยปัจจัยพื้นฐานและพบว่าราคาที่ซื้อขายในปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมหรือมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) กล่าวกันว่า ผู้บุกเบิกและถือเป็นตำนานการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือ เบนจามิน เกรแฮม ผู้เขียนหนังสือ The Intelligent Investor และ Security Analysis แต่ต่อมาวอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้นำมาปฏิบัติและพร้อมแนวทางของตนจนประสบความสำเร็จอย่างมาในโลกของการลงทุน