คุณค่า ‘นักลงทุนคุณค่า’

Filed under บทความ

                สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ชั้นนำได้เสนอข่าวความเคลื่อนไหวของสังคมไทย การทุจริตการสอบเพื่อเข้าเป็นผู้รักษากฎหมาย การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนและถึงแก่ชีวิต เด็กถูกทำร้ายเพราะแม่ขอผลัดชำระเงินกู้นอกระบบที่ยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อวัน ตำรวจถูกรุมทำร้ายต่อหน้าผู้คนสัญจรไปมา การชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ การเปิดโปงผลประโยชน์มหาศาลในเรือนจำ การจับกุมเด็กแว้นกวนเมือง การจับกุมนักพนันฟุตบอลยูโรกว่า 1,500 คดีภายใน 16 วัน การโกงของพนักงานธนาคาร ตลอดจนการจับกุมยาเสพติดครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง

                หากติดตามสื่อด้านการเงินการลงทุน เราจะพบนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเผยเคล็ดลับวิชา สูตรสำเร็จ และเทคนิคในการลงทุนพร้อมผลตอบแทนที่ดีจนทำให้ขนาดของพอร์ตอยู่ในระดับร้อยล้าน พันล้าน มีอิสรภาพทางการเงินจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว อันดับหนังสือขายดีเปลี่ยนจากหนังสือธรรมะเป็นหนังสือด้านการลงทุนหุ้น เรื่องเงินทอง หรือวิธีการสร้างความร่ำรวยในเวลาอันสั้น โดยชื่อปกหนังสือยังเย้ายวนกระตุ้นต่อมอยากรู้อย่างมาก ในไม่ช้าเราอาจเห็นหนังสือ เคล็ดลับรวยหุ้นทะลุโลก หรือจากหนึ่งเป็นหมื่นล้าน วางขายก็เป็นได้ จะเห็นได้ว่าในสังคมทุนนิยม มีการยกย่องและให้ค่านิยมกับคนร่ำรวย มีขนาดพอร์ตใหญ่ ประสบความสำเร็จจากการลงทุนเพิ่มขึ้น ที่กล่าวมาเป็นสองอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

                ประเทศที่ดีและน่าอยู่ ต้องประกอบด้วยสังคมที่ดี สงบ เรียบร้อย สังคมที่ดีประกอบด้วยผู้คนที่มีคุณภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เมื่อกล่าวถึงคนคุณภาพของสังคม น่าจะหมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้ง 3 มิติคือ มิติแรกคือ ด้านการงาน คนคุณภาพใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน องค์กร ส่งผลถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และยังใช้ศักยภาพของตนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เสียสละเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสังคมและประเทศที่ดีขึ้นแม้จะมีสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

                มิติที่สองคือ ด้านการเงิน คนคุณภาพประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการวางแผนทางการเงินและมีแผนสำรองเผื่อความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น สร้างความมั่นคงทางการเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิต การศึกษาบุตรหลาน การรักษาพยาบาลในยามชราภาพ โดยไม่พึ่งพาและเป็นภาระของสังคมในอนาคต มิติสุดท้ายคือ ด้านครอบครัว คนคุณภาพจัดสรรเวลาเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ให้การศึกษาบุตรหลานเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีต่อสมาชิกครอบครัวและคนรอบข้างให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง ครอบครัวที่มีคุณภาพจะนำไปสู่สังคมคุณภาพนั่นเอง

                ในฐานะ Value Investor คุณสมบัติสำคัญคือการรู้และเข้าใจถึง คุณค่าและ คุณภาพ เราจำเป็นต้องศึกษา คัดเลือกกิจการที่ยอดเยี่ยม ผลประกอบดีต่อเนื่อง ในราคายุติธรรมก่อนตัดสินเข้าลงทุน  เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนเพิ่มขึ้นมากเพื่อการวางแผนทางการเงินดังที่กล่าวมิใช่เพื่อการเก็งกำไร การศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จจะช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้เริ่มต้นได้มากโดยอาจมีไอดอลเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตน สำหรับไอดอลที่มีผลตอบแทนอย่างเหลือเชื่อและมหัศจรรย์นั้น เราต้องพิจารณาความเป็นไปได้ว่า เราหรือไอดอลนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนเช่นนั้นได้อีกหรือไม่ ผลตอบแทนที่น่าทึ่งและขนาดพอร์ตที่เปิดเผยเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ยากและอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยก็ได้ อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการมองหรือให้ คุณค่าไอดอลในเพียงมิติของการเงินการลงทุนโดยไม่ได้คำนึงถึงอีกสองมิติเลย

                ลองมาสำรวจตัวเราในฐานะนักลงทุนคุณค่าบ้าง หลังจากที่พ่อแม่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์เพื่อส่งเรียนจนสำเร็จการศึกษา เราได้ใช้วิชา ความรู้ที่เล่าเรียนอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศมากน้อยเพียงใด ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในสิ่งที่ท้าทายใหม่เพื่อความก้าวหน้าของตนและองค์กรได้อีกหรือไม่ เสียสละเวลาทำสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือผู้ด้อยโอกาสมากน้อยเพียงใด จัดสรรเวลาให้กับครอบครัวเพื่อการเป็นครอบครัวคุณภาพและสังคมคุณภาพอย่างไรคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด คงขึ้นกับเราว่าต้องการให้ความสำคัญและให้ คุณค่าเรื่องดังกล่าวอย่างไร สำหรับนักลงทุนคุณค่าเต็มเวลาซึ่งล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง จะสามารถทำสาธารณะประโยชน์ที่ตนถนัดเพื่อสังคมและประเทศชาติได้มากกว่านักลงทุนคุณค่าที่ยังมีภารกิจงานประจำอยู่

                การเป็นนักลงทุนนั้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทางอ้อมผ่านทางตลาดทุน ผู้บริหารบริษัทที่ลงทุนนั้นมีหน้าที่สร้างผลผลิต ผลประกอบการ รับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม แม้เป็นคำพูดที่มีความจริง แต่หากนักลงทุนคุณค่าทุกคนช่วยกันเพิ่มคุณภาพทั้งสามมิติให้ดีขึ้นไปอีก อาจเป็นการสร้างโอกาสให้คนมีงานทำ ให้คนรอบข้างมีการวางแผนการเงินที่ดีและประกอบอาชีพสุจริตมากขึ้น  เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ความเลื่อมล้ำทางสังคมน้อยลง  ปัญหาสังคมและอาชญากรรมน้อยลง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศดีขึ้น เมื่อผลประกอบการของกิจการดีขึ้นจะส่งผลให้ราคาหุ้น เงินปันผล ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน  คำถามสุดท้ายก็คือเราต้องการให้ชีวิตเรามี คุณค่าต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อประเทศชาติมากน้อยเพียงใด อย่างไร ตัวเราเองคือผู้ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด !!

แสดงความเห็น

Powered by Facebook Comments

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

You must be logged in to post a comment Login