การลงทุนทางเลือก

Filed under บทความ
   ทางเลือกคือ วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างที่คุ้นเคยได้แก่  พลังงานทางเลือก คือแหล่งพลังงานอื่นที่ใช้ทดแทนพลังงานน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติซึ่งล้วนเกิดจากซากฟอสซิลที่นับวันหายาก ราคาแพง ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือกรวมถึงพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานไฮโดรเจน ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊ส เป็นต้น
   การแพทย์ทางเลือก คือ ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคนอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่การแพทย์แผนโบราณ การกดจุดฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด เป็นต้นการศึกษาทางเลือกคือ ระบบการศึกษาเพื่อตอบสนองผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาปกติส่วนในเชิงการลงทุนนั้น นอกเหนือจากการลงทุนแบบดั้งเดิมในรูปของ เงินฝาก พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นทุน ล้วนเข้าข่ายเป็นการลงทุนทางเลือกทั้งสิ้นซึ่งอาจรวมถึง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนสาธารณูโภคพื้นฐาน หรือการลงทุนผ่าน Hedge Fund หรือ Private Equity เป็นต้น
   ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยได้รับความสนใจจากทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก การที่ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้สร้างความมั่งคั่งและผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน เราจึงพบเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ได้แก่งานสัมมนาหุ้น รายการทีวีหุ้น หนังสือหุ้น การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับหุ้นล้วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณา“การลงทุนทางเลือก”ในมิติอื่นเพื่อความสมดุลในการดำเนินชีวิตด้วยเช่นกัน ลองมาดูกันว่าการลงทุนทางเลือกในมิติดังกล่าวมีอะไรบ้าง
   ข้อแรกการลงทุนกับตนเองคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด นอกจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ขยันศึกษาหาความรู้ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาหุ้น รับฟังข้อมูลจากงานOpportunity Dayและเยี่ยมชมกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว นักลงทุนต้องไม่ลืมการลงทุน“ด้านสุขภาพ”ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และแบ่งเวลาเพื่อออกกำลังกายให้เหมาะสม นักลงทุนคงจะไม่มีความสุขนักหากสุขภาพแย่ลงเมื่ออายุมากขึ้นแม้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นที่ดีเยี่ยมก็ตาม การลงทุนด้วยการจัดสรรเวลาเพื่อ “ทำในสิ่งที่ตนชอบหรือเคยใฝ่ฝัน” ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต การท่องเที่ยวในโลกกว้าง การพักผ่อนสันทนาการ คือตัวอย่างรางวัลชีวิตเปรียบเสมือนผลตอบแทนในการลงทุนใช้ชีวิตที่“คุ้มค่า”ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้พบเห็นยังอาจนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้อีกด้วย
   ข้อสองการลงทุนกับครอบครัวตอบแทนบุญคุณบุพการีและผู้มีพระคุณคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ “คุ้มค่า”และเป็นการทำตนให้มี “คุณค่า” มากที่สุด แม้นักลงทุนส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่จากงานประจำที่ต้องทุ่มเทเวลา ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าของอาชีพการงาน และยังต้องแบ่งเวลาในด้านการลงทุนของตนอย่างไรก็ตาม การจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกครอบครัว การตอบแทนบุพการี การช่วยเหลือผู้มีพระคุณและคนรอบข้างก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทั้งนี้เพราะหากทุกครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีการวางแผนทางการเงินที่ดี ไม่เป็นภาระสังคมผลตอบแทนที่ได้คือการมีสังคมที่น่าอยู่ บ้านเมืองสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   ข้อสุดท้ายการลงทุนกับลูกนี่คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดหากตั้งเป้าหมายให้ลูกมีอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าตน นักลงทุนต้องให้ความสำคัญในการปลูกฝัง อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและความรับผิดชอบ ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและความสำเร็จในอนาคตการไม่จัดสรร“เวลา”ให้กับลูกทำให้ลูกต้องใช้เวลาเรียนรู้กับความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นกับตน  นักลงทุนควรถ่ายทอดแนวคิด มุมมอง ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับลูกอย่างเต็มที่ นี่คือการช่วยพัฒนาบุคลากรคุณภาพซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างหนึ่ง
   ในฐานะ Value Investorซึ่งเน้นการลงทุนอย่าง “คุ้มค่า”และมี “คุณค่า”จำเป็นต้องมองการลงทุนในหลายมิติมากขึ้น คงจะไม่มีประโยชน์นักหากมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีความสมดุลในชีวิต มีปัญหาสุขภาพ ไม่เคยทำในสิ่งที่ตนชอบ คนรอบตัวไม่มีความสุข สังคมมีปัญหาไม่น่าอยู่ลูกผู้สืบสกุลไม่เป็นดังคาดและไม่สามารถ“รักษา”และ “เพิ่ม”ความมั่งคั่งของเราที่สั่งสมมาทั้งชีวิต โดยธรรมชาติแล้ว กรณีมีทางเลือกหลายวิธี มนุษย์เรามักตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดต่อตนเองเสมอดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะลงทุนกับ “การลงทุนทางเลือก”พร้อมๆ กับการลงทุนในตลาดหุ้นโดย “ไม่รอ”เงื่อนไขด้านเวลา


แสดงความเห็น

Powered by Facebook Comments

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

You must be logged in to post a comment Login