Natural Value Investor

Natural Value Investor การที่จะเป็น Value Investor “พันธุ์แท้”  นั้น  ถ้าจะบอกว่าเป็น “เรื่องยาก”  ก็คงจะไม่ผิด  แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่อง  “ไม่ยาก”  ก็อาจจะไม่ผิดเช่นเดียวกัน  เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งนั้น  น่าจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวและนิสัยของคนที่ต้องการจะเป็น VI  คนบางคนนั้นพยายามเท่าไรหรือพยายามเรียนรู้เท่าไรก็ไม่สามารถทำได้  แต่สำหรับบางคนแล้ว  แค่ได้รับคำอธิบายหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับ VI ไม่เท่าไรก็เข้าใจและปฏิบัติได้แทบจะทันที  บางทีอาจจะเพราะว่าหลักการของ VI นั้น  มันตรงกับ  “จริต” หรือความคิดและความเชื่อของเขาที่ฝังอยู่ในใจมานาน  บางที  “ตั้งแต่เกิด” ดังนั้น  เขาจึงยอมรับมันอย่างเต็มใจและทุ่มเทกับมันและกลายเป็น “VI ผู้มุ่งมั่น” ที่ลงทุนและใช้ชีวิต “แบบ VI”…

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ในเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นแบบพื้นฐานและระยะยาวนั้น  บ่อยครั้งเรามักจะพูดถึงเรื่องของ S-Curve ซึ่งเป็นกราฟที่มีแกนนอนเป็นระยะเวลาและแกนตั้งเป็นยอดขายหรือการเติบโตของบริษัท   กราฟนี้มีลักษณะคล้ายตัว S นั่นก็คือ  ในช่วงแรก ๆ  ของบริษัท  ยอดขายหรือรายได้มักจะโตขึ้นอย่างช้า ๆ  ความชันมีน้อยมาก  จนถึงจุดหนึ่งที่เป็น  “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญ  ยอดขายก็จะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว  ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปียอดขายก็โตขึ้นอย่าง “ก้าวกระโดด”  เป็นเท่าตัวหรือมากกว่านั้น  มองจากกราฟก็จะเห็นเป็นเส้นที่ชันมาก  เราเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วง “โตเร็ว”  แต่หลังจากที่กิจการโตมาจนถึงจุดหนึ่งและบริษัทอาจจะมีขนาดใหญ่แล้ว   การเติบโตก็จะช้าลงและช้าลงเรื่อย ๆ  จนถึงจุด “อิ่มตัว”  และไม่โตอีกต่อไปหลังจากนั้น…

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำเอกสาร การประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดยอิงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้วางเอาไว้ในปี 2558 ให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุในปี 2573 ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูล ณ ปี 2560 แต่ก็ทำให้เห็นภาพอะไร ๆ ได้ดีพอสมควร…

Media Gallery
 • Money Talk@SET – วางแผนการเงินส่วนบุคคล และบริหารการเงินองค์กรแบบมืออาชีพ – วิไลวรรณ ศรีสำรวล

  Play Video

 • Money Talk@SET – วางแผนการเงินส่วนบุคคล และบริหารการเงินองค์กรแบบมืออาชีพ – ศักดา สรรพปัญญาวงศ์

  Play Video

 • Money Talk@SET – วางแผนการเงินส่วนบุคคล และบริหารการเงินองค์กรแบบมืออาชีพ – ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

  Play Video

 • Money Talk@SET – วางแผนการเงินส่วนบุคคล และบริหารการเงินองค์กรแบบมืออาชีพ – ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

  Play Video

 • Money Talk Weeky – BIG – มีนาคม 2562

  Play Video

 • Money Talk@SET – วีไอรุ่นกลางใหญ่มองหุ้นไทยปี 62 – มีนาคม 2562

  Play Video

 • MONEY TALK – กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 2 – มีนาคม 2562

  Play Video

 • Money Talk@SET – วางแผนการเงินส่วนบุคคล และบริหารการเงินองค์กรแบบมืออาชีพ – มีนาคม 2562

  Play Video