รู้จัก “ฟิลลิป ฟิชเชอร์”

รู้จัก “ฟิลลิป ฟิชเชอร์” “ฟิลลิป ฟิชเชอร์” ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นการเติบโต” และเป็นหนึ่งในนักลงทุนชั้นครูที่สุดยอดนักลงทุนแห่งยุคอย่าง “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ให้การยอมรับนับถือ…

ปัจจัยด้านต้นทุน

ปัจจัยด้านต้นทุน นักธุรกิจและนักลงทุนไทยนั้น  ดูเหมือนจะไม่ใคร่ให้ความสำคัญกับการ “ลดต้นทุน” ของการผลิตมากเท่ากับการ “เพิ่มรายได้”  โดยการขยายธุรกิจหรือการเพิ่มยอดขาย  เหตุผลอาจจะเป็นเพราะการลดต้นทุนนั้น  มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการมองย้อนหลังหรืออยู่กับที่  เป็นการมองด้านลบ  เป็นเรื่องของงาน “หลังบ้าน” ที่คนทำไม่ได้เครดิตหรือหน้าตาแต่มักจะถูกต่อว่าจากเพื่อนร่วมงานที่บ่อยครั้งต้องถูกลดผลตอบแทนหรือรายได้หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่าง ๆ  ที่เคยได้รับ…

รัฐธรรมนูญใหม่ถูกใจประชาชนหรือไม่

รัฐธรรมนูญใหม่ถูกใจประชาชนหรือไม่ ดิฉันเคยเขียนไปแล้วว่าเศรษฐกิจกับการเมืองเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกัน สัปดาห์นี้จึงขอเขียนถึงเรื่องฮอตฮิตในปัจจุบันคือเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งดิฉันโชคดีมีโอกาสได้ฟังและได้สนทนากับประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และกรรมาธิการอีกสามท่านคือ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ในต่างวาระและต่างโอกาสกัน เพื่อทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และเสนอมุมมองในฐานะของพลเมืองที่มีความตื่นตัว (Active Citizen)คนหนึ่ง…

Media Gallery
 • MONEY TALK – จุดตัดของธรรมะกับการลงทุน – กันยายน 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – เลือกหุ้นแบบหมอพงศ์ศักดิ์ – กันยายน 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – หัวใจของ Digital Economy – กันยายน 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – จัดทัพรับมือเหตุไม่คาดฝัน – สิงหาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – เสี่ยงนอก..เสี่ยงใน อะไรหนัก – สิงหาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – อยู่อย่างไรในโลกอนาคต – สิงหาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – สงครามค่าเงิน – สิงหาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – น้ำตาลกับไฟฟ้าในบุรีรัมย์ – สิงหาคม 2558

  Play Video