การจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1)

การจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1) ดิฉันเริ่มบรรยายเรื่องการจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปตั้งแต่ปี 2549 เมื่อทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเชิญให้ไปบรรยาย หลังจากนั้นก็สอดแทรกการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรยายเรื่องการจัดการการเงินเกือบทุกครั้ง แต่ยังไม่เคยนำมาเขียน…

เศรษฐกิจไทยจากอดีตสู่อนาคต

เศรษฐกิจไทยจากอดีตสู่อนาคต ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเดินไปสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 5 ปี และจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติในอีก 20 ข้างหน้า ซึ่งตามความเข้าใจของผมนั้นจะตราออกมาเป็นกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญด้านหนึ่งคือการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2036 ในเชิงของรายได้ต่อหัวของประชากร ซึ่งการจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวสู่สถานะดังกล่าวได้นั้น จีดีพีของไทยจะต้องขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปีใน 20 ปีข้างหน้า…

VI หลายยุค

VI หลายยุค แนวความคิดการลงทุนแบบ Value Investments ในตลาดหุ้นไทยนั้นน่าจะดำเนินมากว่า 20 ปีแล้ว  ผมเองยังจำได้ว่าผมเริ่มแนวทางการลงทุนแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณปี 2537-39 ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540  ในช่วงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่  เรียกในสมัยนี้ก็คือ  Prop Trade หรือการลงทุนเงินของบริษัทหลักทรัพย์เอง  ในสมัยนั้นมีมีบริษัทไม่มากนักที่ทำอย่างนั้นและเงินที่ใช้ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็ไม่สูงนัก   ผลการลงทุนในช่วงประมาณ 2-3 ปี ก็ไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี  ว่าที่จริงน่าจะแย่มาก  เพราะราคาหุ้นในตอนที่ซื้อก็คงแพงเพราะอยู่ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีราคาแพงมากเป็น “ฟองสบู่”  พอเกิดวิกฤติหุ้นก็กลายเป็นหายนะ  ราคาหุ้นทุกตัวตกต่ำลงมาหมด  อย่างไรก็ตาม  นี่เป็นยุคของการ “ก่อตัว” ของแนวความคิด…

Media Gallery
 • MONEY TALK – ออกกำลังกายที่คุ้มค่า สำหรับนักลงทุน – ธันวาคม 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – ลงทุนหุ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – ทรัมป์กับผลกระทบไทย – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • Money Talk@SET – New Gen VI – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • Money Talk@SET – จุดตัดของเส้นทางธรรมกับการลงทุนหุ้น – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – จัด “ทรัมป์” ลงทุน – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • MONEY TALK – Home Pro EXPO 2016 ตัวจริงเรื่องบ้าน คุ้มทุกชิ้น – พฤศจิกายน 2559

  Play Video

 • Money Talk@SET – เลือกหุ้นบริหาร Port แบบเซียน – ตุลาคม 2559

  Play Video