ทางรอดของชนชั้นกลาง (2)

ทางรอดของชนชั้นกลาง (2) วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายในยุค Baby Boomer นั้นส่งผลให้ชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างไทย แน่นอนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีตเพียงพอที่จะสร้างความสำเร็จของชนชั้นกลาง “ยุคแรก” แต่ความยากลำบากของชนชั้นกลางไทยสำหรับ GEN X, GEN Y ที่ในปัจจุบันที่มีสัดส่วนถึง 70% นั้นเริ่มเห็นภาพมากขึ้น แม้ว่าราคาบางสิ่งบางอย่างจะถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่ทีวี ตู้เย็น โทรศัพท์ จนถึงราคาตั๋วเครื่องบิน แต่คุณภาพชีวิตกลับลำบากมากกว่าเดิม ภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ยากลำบากก็ยืนยันภาพนี้ได้เป็นอย่างดี มีการศึกษาปัญหานี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนในประเทศที่พัฒนาแล้วและพวกเขานำเสนอวิธีแก้มากมาย และผมอยากจะนำมาสรุปว่าทางรอดของชนชั้นกลางมีอะไรบ้าง…

ลงทุนเปลี่ยนชีวิต 2

ลงทุนเปลี่ยนชีวิต 2     บทความความที่แล้วกล่าวถึงวิศวกรจบใหม่ทำงานในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างขนาด ใหญ่ เริ่มต้นจากตำแหน่งวิศวกรเงินเดือนหลักหมื่น และโชคดีที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นแบบวีไอ ทำให้เขาประหยัดและเก็บหอมรอมริบโดยไม่ซื้อบ้านหรือซื้อรถยนต์เหมือนอย่างคน ทำงานรุ่นเดียวกัน ขณะทำงานเขาเช่าบ้านอยู่และนั่งรถเมล์ไปทำงาน เขาใช้เวลาสิบปีในการสร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนในตลาดหุ้นแบบวีไอจน สามารถลาออกจากงานได้เพราะเงินปันผลที่ได้ในแต่ละปีเป็นเงินหลายล้านบาท     บทความครั้งนี้จะกล่าวถึงพนักงาน กินเงินเดือนอีกหนึ่งท่านที่ตั้งใจลงทุนจนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้โดยไม่ต้อง ง้อมรดกจากใครๆ…

หน้ามือ-หลังมือ

หน้ามือ-หลังมือ     คนที่ “ผ่านโลกมามาก” ทั้งที่เป็นประสบการณ์โดยตรง  และการอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์ในหลาย ๆ  ด้านอย่างผมนั้น  มักจะมองอะไรต่าง ๆ  อย่าง  “ปลงอนิจจัง”  มากกว่าคนที่ยังมีอายุน้อยและผ่านประสบการณ์ทั้งโดยตรงและทางอ้อมน้อยกว่า  เหตุผลก็เพราะผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  มากกว่า  ความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นนั้น  จำนวนมากเป็นเรื่องของรสนิยมและแฟชั่นฉาบฉวยที่เปลี่ยนรวดเร็วแค่ข้าม “ฤดู”  ไม่กี่เดือนหรือปีสองปีและทุกคนก็เชื่อว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้น    บางเรื่องเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปีที่จะค่อย ๆ  เปลี่ยนไปและคนบางส่วนก็เชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแม้ว่าคน “รุ่นเก่า” บางส่วนอาจจะ “ไม่ยอมรับ”  และเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อที่ถูก  “ปลูกฝัง” ลงในสมอง  “ส่วนลึก”  ที่คนทุกคนต่างก็เชื่ออย่างมั่นคงว่ามันเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้นั้น  ผมก็เห็นมันเปลี่ยนไป  บางครั้ง  จาก  “หน้ามือเป็นหลังมือ”…

Media Gallery
 • MONEY TALK – SCN กับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – ทางสว่างตลาดหุ้นไทย – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – แนะนำหลักสูตร NIDA – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – น้ำมันถูก USโต ยูโรQE – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – Gen Y Gen M กับ MBA ยุคใหม่ – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – กระสันตามกระแส – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – ภูมิสมดุล มิติใหม่เพื่อสุขภาพ – มีนาคม 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – BIG CAMERA – มีนาคม 2558

  Play Video