สิ้นสุดยุคทองของ VI

สิ้นสุดยุคทองของ VI     ผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของ  “สัจธรรม”  ข้อหนึ่งที่ว่า  อะไรก็ตาม  เมื่อมันดี  โต  ก้าวหน้า ไปมากและยาวนานเกินกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตหรือเกินกว่าสิ่งอื่นหรือคนอื่นที่เป็นคู่แข่งกัน  ในที่สุดมันก็ต้องชะลอและกลับตัวลงมาเพื่อที่จะทำให้มันไม่ดีเกินไป  โตเกินไป  หรือก้าวหน้ามากเกินไป  มิฉะนั้น  ในระยะยาวแล้ว  มันก็จะโตเกินกว่าที่เป็นไปได้ตาม  “ธรรมชาติ”  ผมมีความเชื่อว่าธรรมชาตินั้น  ในระยะยาวแล้วไม่มีความ  “ลำเอียง”  มันจะพยายามปรับให้เกิดความ  “สมดุล” ที่ไม่มีอะไรที่ใหญ่หรือ “ดีเด่น” เกินไปจนทำให้สิ่งอื่นนั้นเล็กเกินไปและ “ด้อย” กว่าจนอยู่ไม่ได้  ภาษาทางปรัชญาอาจจะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า   “สูงสุดคืนสู่สามัญ”  ภาษาทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า  “Regression to the Mean”  หรือแนวโน้มทางสถิติของสิ่งต่าง ๆ ในทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตหรือกิจกรรมต่าง…

ภาษี (3)

ภาษี (3) การเก็บภาษีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีความชัดเจนว่าการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นนั้นจะนำไปสู่ประโยชน์โดยรวมอย่างไรครั้งที่แล้วผมแสดงความเห็นว่าประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มที่จะใช้การเก็บภาษีคนรวยเพื่อลดส่วนต่างระหว่างคนรวยกับคนจนและเพิ่มความมั่นคงทางการคลังของภาครัฐ ทั้งนี้ เพราะมีกระแสที่มองว่าการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันและการใช้นโยบายประชานิยมอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่จะอยากกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวสูง ทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ของภาครัฐดังกล่าวก็จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากจน กล่าวคือนโยบายปัจจุบันดูเสมือนว่าจะพึ่งพาการเก็บภาษีเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำแตกต่างจากในอดีตจะเน้นการใช้งบประมาณของรัฐเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว…

vi โลกสวย

vi โลกสวย     หลายดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มและทิศทางดีขึ้น ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมทำให้ดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 17,279 จุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์มีความผันผวนและปรับตัวลงมาอยู่ที่  16,544 จุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นการปรับลดลงต่อเนื่องถึง 4.25% ในเวลาเพียงสามสัปดาห์…

Media Gallery
 • MONEY TALK – ตรวจสุขภาพการเงิน (2) – ตุลาคม 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – ตรวจสุขภาพการเงิน – ตุลาคม 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – ตรวจสุขภาพการเงินการลงทุน – ตุลาคม 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – สุภาษิตกับเงินทอง (2014) ตอน2 – ตุลาคม 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – สุภาษิตกับเงินทอง (2014) ตอน1 – ตุลาคม 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – LTF กับวัฒนธรรมการลงทุน – ตุลาคม 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – อาลีบาบาฟีเวอร์ – กันยายน 2557

  Play Video

 • MONEY TALK – กลยุทธ์ลงทุนของมนุษย์เงินเดือน (2) – กันยายน 2557

  Play Video