SOFT POWER

SOFT POWER     Soft Power เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ Joseph Samuel Nye มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งอธิบายถึงความสามารถในการดึงดูด ชักจูง ปรับเปลี่ยน”ความคิด” หรือ “ความนิยม” ของคนอื่น โดยปราศจากการใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรือทางเศรษฐกิจ (หรือที่เรียกว่า Hard Power) โดยมากแล้วมักจะใช้ในเรื่องการเมือง หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่แนวคิดนี้ สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจ รวมถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันได้เช่นเดียวกัน…

รวยได้ไม่ง้อมรดก 4

รวยได้ไม่ง้อมรดก 4 คนที่ไม่มีมรดกหรือพ่อแม่ไม่มีเงินลงทุนก้อนแรกให้จะสามารถร่ำรวยจากตลาดหุ้นได้โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกคือ ทำงานเก็บเงิน การ เก็บเงินที่จะสร้างความมั่งคั่งได้นั้นควรจะเก็บอย่างน้อย 50 เปอร์เซนต์ของเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน เช่นเงินเดือนเดือนละ 3 หมื่นบาท โบนัสปีละ 3 เดือน ถ้าเก็บเงินได้ครึ่งหนึ่งคือ 1.5 หมื่นบาทและโบนัสเก็บเข้าบัญชีทุกปี ภายในเวลา 4 ปีจะมีเงินเก็บถึง 1,080,000 บาท…

EQ ของบัฟเฟตต์

EQ ของบัฟเฟตต์ ถ้าพูดถึงความโดดเด่นของบัฟเฟตต์แล้ว  ผมคิดว่าสิ่งที่มาอันดับแรกคงไม่ใช่ความสามารถในการวิเคราะห์หาหุ้นที่มีราคาถูกเทียบกับคุณสมบัติของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา  ยิ่งการ “ขุดหุ้น” หรือค้นหาหุ้นที่ดีแต่ยัง  “ไม่มีคนเห็น” นั้น  บัฟเฟตต์น่าจะไม่ได้ทำมานานมากแล้ว  ดูเหมือนว่าบัฟเฟตต์จะมองแต่ “ภาพใหญ่”  ของบริษัทมากกว่ารายละเอียดลึก ๆ ของการดำเนินงานของบริษัท…

Media Gallery
 • MONEY TALK – สิ่งง่ายๆที่เรียกว่าหุ้น ตอน 2 – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – สิ่งง่ายๆที่เรียกว่าหุ้น ตอน 1 – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – ไขปัญหาคาใจเรื่องหุ้น – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – เส้นทางมืออาชีพของคน Gen M – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – หลักทรัพย์ PLATINUM – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – มืออาชีพการเงิน – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – ตามรอย CEO บวร – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video

 • MONEY TALK – VI สิงคโปร์ – กุมภาพันธ์ 2558

  Play Video